Kir ýuwujy maşyn Bosch WAT28682ME

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
kir ýuwujy maşynyň görnüşi adaty
minutda öwrüm 1400
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Kir ýuwujy maşyn Bosch WAT28682ME

Esasy häsiýetnamalary  
Görnüşi kir ýuwujy maşyn
Ýükleme görnüşi frontal
Ýuwma we guratma üçin egin-eşik ýükleme 9 kg
Inwertorly hereketlendiriji bar
Displeý bar
Dolandyrma görnüşi aýlawly mehanizm, sensor
Ýuwma temperaturasyny üýtgetme bar
Temperatura diapozony 0 - 90 °C
Ýuwma wagty ses derejesi 48 dB
Ýuwma tapgyrynda suw sarp edijiligi 51 l
Ýükleme lýugynyň diametri 32 sm
Lýugyň açylyş burçy 171°
Gapy açylýan tarapy çep tarapa
Iýmitlendirme  
Naprýaženiýe 220-240 V / 50Hz
Bir tapgyrda kuwwat sarp edişi 0.69 kWt*sag
Uky tertibinde sarp ediş kuwwaty 0.1 W
Funksionallygy  
Funksional aýratynlyklary serişdeleri awtodozalama, goşmaça egin-eşik goşmak, öz-özüni diagnostirlemek
Ýuwma programmalaryň sany 14
Programma awtomatiki, anti-allergen, näzik, çaga egin-eşigi, baraban arassalama, siňdirme, köýnekler, sintetika, dökme, garylan, super tizlikli, pagta, eko pagta, ýüň
Beýleki tertipler we funksiýalar dolandyryşy blokirleme, guratma tizligini saýlamak, ýuwma temperaturasyny saýlamak, goşmaça durlama, ezme, ýeňil ütükleme, başlamagy eglemek, deslapky ýuwma, start/pauza
Başlamagy eglemek bar
Başlamagy eglemegi iň maks. wagty 24 sag
Indikasiýa dolandyryşy blokirleme, tapgyryň ahyryna çenli galan wagt, ýalňyşlyklar, iş tapgyry, guratma tizligi, temperatura, programmanyň tapgyry
Awto ölçeg bar
Guratma, howpsuzlyk, synplar  
Iň ýokary guratma tizligi 1400 öwrüm/min
Guratma tizligini saýlamak bar
guratma wagtynda ses derejesi 73 dB
Syzdyrmakdan goragy bar
Awtobalans bar
Çagalardan blokirleme bar
Ýuwma synpy A
Guratma synpy B
Energiýa sarp ediş synpy A+++
Ölçegleri we agramy  
I * B * Ç 59,8 * 84,8 * 59 sm
Agramy 68.9 kg