Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2 Ultra

Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2 Ultra
Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2 Ultra
Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2 Ultra
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy robot-tozan sorujy
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2 Ultra

Esasy häsiýetnamalary  
Görnüşi robot-tozan sorujysy
Arassalama görnüşi gury/çyg
Sarp ediş kuwwaty 55 W
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 0.55 l
Soruş güýji 4000 Pa
Inçe arassalama süzgüji bar
Datçikleriň we sensorlaryň görnüşi S-cross 3D datçigi, päsgelçilikleri kesgitlemek datçikleri, beýiklik datçigi, bosagany kesgitlemek datçigi, infragyzyl datçik
Aýratynlyklary  
Işleýiş tertip sany 3
Gapdal çotga bar
Suw/ýuwujy serişde üçin galybyň göwrümi 200 ml
Smartfondan dolandyrmak Wi-Fi
Dolandyrmak üçin mobil goşundy Mi Home
Ses kömekçisi bar
Toplumda turboçotga bar
Arassalama meýdany çäklendiriji bar
Meýilnama boýunça arassalama bar
Otag kartasyny gurmak bar
Nawigasiýa görnüşi LDS lazer
Ses derejesi 72 dB
Bosaganyň beýikligini kesgitlemek 2 sm
Iýmitlendirme  
Iýmitlendirme görnüşi akkumulýator
Iýmitlendirme naprýaženiýesi 100-240 V / 50-60 Hz
Iýmitlendirmäniň awtonom elementleriniň görnüşi Li-Ion
Iýmitlendirmäniň awtonom elementleriniň göwrümi 5200 mAh
Kuwwat beriji enjam bar
Awtonom işleýişiň dowamlylygy 180 min
Iýmitlendirme elementleri kuwwaty doly wagty göwrümi arassalama meýdany 240 m²
Kuwwatlandyrma wagty 480 min
Ölçegleri we agramy  
I * B * Ç 353 * 350 * 98 mm
Agramy 4.15 kg