Elektrik çäýnek Hotpoint WK30MDBK0UK

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Material plastik
Kuwwaty 377
Göwrümi 1.7 l
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Hotpoint elektrik çäýnegi çaý we kofe söýüjiler üçin iň amatly saýlawdyr! Modeller ajaýyp dizaýnda ýasalyp, islendik interýere laýyk gelýär. Çäýnäniň göwrümi 1,7 l, kuwwaty 3000 Wt bolup, birnäçe minutyň içinde tutuş maşgala üçin gaýnag suw taýýarlamaga mümkinçilik berer. Ýyladyş elementi çäýnegiň metal diskiniň aşagynda gizlenen. Eger-de çäýnekde suw ýok bolsa, onda awtomatik öçürmek funksiýasy işlär.

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 3000 watt
Göwrümi 1.7 l
Gyzdyryjy elementi ýapyk spiral
Gyzdyryjy elementiniň örtügi poslamaýan polat
Suw derejesi bar
Şnur uzynlygy 0,75 m
Agram 1.2 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl