Sowadyjy Whirlpool IF278 INV CNV ELT

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
görnüşi ýokarky bölümi doňduryjy kameraly
Kompressor sany 1
sowadyjynyň görnüşi iki kameraly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Amerikan öndürijisi “Whirpool” sowadyjylary özleriniň funksionallylygy, ygtybarlylygy we işleýşi bilen tapawutlanýar. Ykjam ölçeglerine garamazdan, ol berk aýna tekjeleri bolan içki giňişligi azyk harytlaryny köp mukdarda saklamaga mümkinçilik berýär. No Frost ulgamynyň kömegi bilen doňduryjy bölümini eretmek zerurlygy ýok. Şeýle sowadyjy iş otagy ýa-da daça üçin amatly çözgüt bolar.

Göwrümi 265 l
Harydyň agramy 49 l
Naprýaženiýe 160–260 W
Kuwwatlylygy 116 Wt
Daş korpusy polat
Doňdurma ulgamy no frost
Tekjeleriň görnüşi taplanan aýna
Tekjeleriň sany 2
Tutawaç Breathe Arc
Öndüriji ýurt Hindistan
Kepillik 1 ýyl