Aşhana kombaýny Braun FP3010WH

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
çanak materialy plastik
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Uly bolmadyk ölçegine garamazdan Tribute FP3010 aşhana kombaýny dürli görnüşli wezipeleri ýerine ýetirýär. Bu ykjam we ygtybarly enjam kelemi inçejik edip kesmek, işdäaçar üçin hyýary tertiplije kesmek, käşiri gyrgyçdan geçirmek, hamyr ýugurmak ýaly işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirer. Şol bir wagtyň özünde ol aşhana stolunda köp ýer tutmaýar we artykmaç tok sarp etmeýär. Nasadkalaryň toplumynda netijeli iş üçin ähli gerekli zatlar bar: gyrgyç, kerçeýän gural, owradyjy, garyşdyryjy we çalyjy. Kombaýn siziň aşhana eksperimentleriňizde ýakyn ýardamçyňyz bolar. Kombaýn ekologiýa taýdan arassa: elektroenergiýany az sarp edýär we pes ses çykarýar. 15 sany tizligi bar. Nasadkalary we oturtma käseleri gap-gaç ýuwujy maşynda ýuwup bolýar.

Naprýaženiýe 220 W
Kuwwatlylygy 660 Wt
Energiýa üpjünçiligi set/tor
Dolandyrma elektron
Tizlik sany 15
Çanak göwrümi 2 l
Artykmaç ýüklemekden gorag bar
Şnur uzynlygy 1 m
Gapda agramy 4.260 kg
Gapda ölçegi 28.30 х 38.90 х 37.60 sm
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl