Saýt boýunça kömek

Nädip registrasiýa etmeli

1)     Siz saýt sahypasynyň ýokarsynda sag burçunda "Giriş" salgylanmasyny tapyp bilersiňiz


Oňa basanyňyzda maglumat girizme penjiresi açylar.


2)    
Aşakda sag tarapda «Agza boluň» salgylanmanyň üstüne basyň,

          Şahsy maglumatlary doldurmak üçin penjire peýda bolar. Bu ýerde siz adyňyzy we telefon belgiňizi, şeýle hem açar sözi girizmeli ("Açar sözi" meýdançasyna azyndan 6 nyşan girizilmelidir), soňra "Registrasiýa" düwmesine basmaly.