Miwe sykyjy Kenwood JE280

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Miwe şire suwy üçin galyp 600 - 1000 ml
Korpus materialy plastik
Görnüşi sitruslar üçin
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Kenwood JE280 sitrus presini ulanmak bilen siz limondan, apelsindan, we greýpfrutdan lezzetli, we iň esasy hem sagdyn içgileri taýýarlap bilersiňiz. Miwe sykyjynyň kuwwatlylygy 40 Wt. Munuň netijesinde hereketlendiriji konusy iki tarapa aýlaýar we press sitrusdan has köp şire çykarýar. Şire üçin gabyň göwrümi 1 litr we ondaky derejelere bölüji (graduirowka) miwe şiresiniň mukdaryny ölçemäge ýardam edýär. Küýzäniň burunjagazy guýma prosessini aňsatlaşdyrýar, akril süzgüç bolsa miwe şiresini süzýär. Içgi taýýarlaýyş prosessi tamamlanandan soň gapagy, süzgüji, konusy we küýzäniň özüni akar suwuň aşagynda şeýle-de gap-gaç ýuwujy maşynda hem ýuwmak bolar.

 

Miwe şiresi üçin konteýner göwrümi 1 l
Nasadkalar sitrus üçin
Goşmaça typmaýan direg, awtorewers, aýrylýan konteýner, aňsat arassalamak üçin aýrylýan komponentler
Ölçegler 19 х 19 х 14 sm
Agramy 0.922 kg
Kuwwatlylygy 40 Wt
Öndüriuji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl