Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy robot-tozan sorujy
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Tozan sorujy Xiaomi Mi Vacuum-Mop 2

Esasy häsiýetnamalary  
Görnüşi robot-tozan sorujysy
Arassalama görnüşi gury/çyg
Sarp ediş kuwwaty 55 W
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 0.55 l
Soruş güýji 2700 Pa
Inçe arassalama süzgüji bar
Datçikleriň we sensorlaryň görnüşi päsgelçiligi kesgitlemek datçikleri, beýiklik tapawudy datçigi, bosagany tanamak datçigi, infragyzyl datçik
Aýratynlyklary  
Işleýiş tertip sany 3
Gapdal çotga bar
Suw/ýuwujy serişde üçin galybyň göwrümi 250 ml
Smartfondan dolandyrmak Wi-Fi
Dolandyrmak üçin mobil goşundy Mi Home
Ses kömekçisi bar
Toplumda turboçotga bar
Arassalama meýdany çäklendiriji bar
Meýilnama boýunça arassalama bar
Otag kartasyny gurmak bar
Ses derejesi 72 dB
Bosaganyň beýikligini kesgitlemek 2 sm
Iýmitlendirme  
Iýmitlendirme görnüşi akkumulýator
Iýmitlendirme naprýaženiýesi 100-240 V / 50-60 Hz
Iýmitlendirmäniň awtonom elementleriniň görnüşi Li-Ion
Iýmitlendirmäniň awtonom elementleriniň göwrümi 2900 mAh
Kuwwat beriji enjam bar
Awtonom işleýişiň dowamlylygy 110 min
Iýmitlendirme elementleri kuwwaty doly wagty göwrümi arassalama meýdany 300 m²
Kuwwatlandyrma wagty 240 min
Ölçegleri we agramy  
I * B * Ç 350 * 350 * 81.5 mm
Agramy 3.5 kg